dijous, 24 de juny del 2010

Estufes


Les estufes d'assecar pansa són unes estructures que mostren el desenvolupament de l'elaboració de la pansa. A Montixelvo, a la comarca de la Vall d'Albaida, són prou comuns, conservant-se tres d'elles (almenys són les que jo he trobat). El mecanisme era senzill, per un rails dispssats a l'era, a una vagoneta es posaven els canyissos amb el raim escaldat. S'introduia a un edifici on, per un forn dispossat a terra, es calfava aquest raim per tal d'accelerar el prpcés d'assecat, reduint els dies d'assecat i aconseguint pansa primerenca per tal de ser colocada als mercats de forma més ràpida. També s'utilitzaven per tal d'evitar la humitat provocada pels ruixats estiuencs.
Aquestes estufes mostren un grau de desenvolupament i perfecció notable, amb petites finestres a les portelles per tal de controlar el procés d'assecament. Aquells que no hi tenien, podien fer dues coses, o llogar aquestes estufes a canvi d'una part de la collita, o tapar en veles els canyissos apilats dins del riurau i cremar sofre per tal de que la collita no es fera malbé després d'un ruixat.